Core Functions of a Healthy Society

We have co-emerged these as core functions of a society that practices sustainability, resilience and emergence, as part of the project we are involved in to facilitate the current transition in the Dutch society. They act as a check list to see to what extent the diverse policy areas and implementation projects support these core functions. We wrote them originally in Dutch (below), so this is a translation. I’d be interested in your thoughts. (The colours refer to the Spiral Dynamics model of human development.)

Survival (beige) : to provide basic needs for people who can not look after themselves
Belonging (purple) : to take care that people feel they belong
Power (red) : to trigger self-expression and action
Purpose-Structure (blue) : to name and protect our collective Purpose and the agreements that are necessary to fulfil it
Entrepreneurship (orange) : to continually stimulate high performance, successful entrepreneurship and innovation
Sensitivity (green) : to offer the possibility for personal growth and participation for everyone in the society, while caring for the natural habitat that we live in
Integral (yellow) : to stimulate functional connection and vitality across the whole society aligned behind the higher Purpose
Holistic (turquoise) : to experience the emergence of holistic solutions that serve life as a whole

Overleven (beige) : voorzien in de basisbehoeften voor mensen die niet (meer) voor zich zelf kunnen zorgen
Familie (paars) : er voor zorgen dat mensen geborgen zijn en zich thuis voelen
Expressie (rood: aanzetten tot zelfexpressie, creativiteit en daadkracht
Structuur-zingeving (blauw) : vormgeven en bewaken van onze gemeenschappelijke bestemming en de daarvoor noodzakelijke collectieve afspraken
Ondernemingszin (oranje) : voortdurend stimuleren van hoge prestatie, succesvol ondernemerschap en innovatiekracht
Sensitief (groen) : de mogelijkheid aanbieden voor persoonlijke groei en participatie voor iedereen in de samenleving; zorgen voor de natuurlijke wereld waarin wij leven
Integraal (geel) : bevorderen van integraal; werken en verbindingen leggen tussen de verschillende perspectieven en functies